Заявление в СК о выплате

Страховику (МТСБУ)_____________

П.І.Б/найменування заявника)______________

Адреса для листування:___________

тел.____________________

email ___________________

З А Я В А

Услуги страхового адвоката (юриста) ➥

Відповідно до положень Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон) прошу здійснити відшкодування оціненої шкоди заподіяної в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що сталася «_____»_________20___ в/на _______________

за участю транспортного засобу

______________з номерним знаком ________________ під керуванням водія ______та транспортного засобу ______________________________ з номерним знаком_______________ під керуванням водія ______________.

Належне відшкодування прошу здійснити шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок

________(П.І.Б./ найменування отримувача)__________

____________________(назва установи банку, № відділення)

Ідентифікаційний код (10 знаків)________________

IBAN ______________________________________

Інформація щодо взаєморозрахунків (проводились/ не проводились)_____

Інформація про договори інших видів страхування за якими можуть бути задоволені вимоги:

договір №____________від «____»______________, укладений

зі страховою компанією____________________________

До заяви додаються наступні документи:

  1. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  2. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  3. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  4. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  5. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  6. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  7. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  8. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  9. ______________________________________________________, ( ____ арк.)

«_______»________ 20___ (підпис)_____________(Прізвище та ініціали)

Ссылка на сайт МТСБУ для скачивания бланков >>>>

Categories: