Уведомление в СК о ДТП

Стандартное уведомление в любую страховую компанию о ДТП по ОСАГО. По закону срок подачи – в течение 3 дней после ДТП. За несвоевременное уведомление страховщики имеют право взыскивать со своего клиента ту сумму, которую заплатили потерпевшему. Хороший автоадвокат защитит от такого иска.

Адвокат по ДТП, Автоадвокат ᐈ Владислав Тимошенко >>>

Однако, чтобы избежать в дальнейшем нежелательных претензий от СК и расходов на адвоката для защиты, лучше подать. Можно заполнить и отправить почтой – ценным письмом (опись письма с почты сохранить). Внизу – под текстом ссылка на сайт МТСБУ для скачивания бланков

____________________________

(назва страхової компанії/ МТСБУ)

_____________________________

(П.І.Б заявника/назва для юридичної особи)

адреса ______телефон _________E-mail ___________

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про дорожньо-транспортну пригоду

(надається водієм транспортного засобу у разі оформлення матеріалів ДТП працівниками Національної поліції України)

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» повідомляю про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) з наступними обставинами:

Дата ДТП: «___» ___ 20___р., час ДТП: __год._ хв.

Місце ДТП: ___________________

Обставини ДТП (короткий опис подій): ____________

Назва органу МВС, що оформлював ДТП:_____________
Учасники ДТП:

1 транспортний засіб__________ з номерним знаком ______,

власник___ який мешкає за адресою____________,

телефон_______ e-mail ____________,

водій _________, який мешкає за адресою____________,

телефон__________________ e-mail _________________,

поліс ОСЦПВВНТЗ № _ термін дії з «_»_20__ р. по «__» _20 р.

виданий (назва страхової компанії) ___________________

посвідчення (учасника бойових дій, інваліда війни, інваліда першої групи) серія _______ №______________

місцезнаходження пошкодженого транспортного засобу:___________

2. транспортний засіб________ з номерним знаком _____, власник ___,

який мешкає за адресою_________________,

теле__________ e-mail __________,

водій ______________________,

який мешкає за адресою___________________,

телефон_______ e-mail _______________,

поліс ОСЦПВВНТЗ № _термін дії з «_»__20_ р. по «_» _20_ р.

виданий (назва страхової компанії) _____

посвідчення (учасника бойових дій, інваліда війни, інваліда першої групи) серія _______ №_________

місцезнаходження пошкодженого транспортного засобу:_______

* інформація про транспортні засоби інших учасників ДТП зазначається у додатку до повідомлення.

Потерпілі:

1._______________________________,

який мешкає за адресою_____________________

медичний заклад (назва)___________(адреса)__________

2._______________________________________

який мешкає за адресою_________________

медичний заклад (назва)_________(адреса)__________

* інформація про інших потерпілих – учасників ДТП зазначається у додатку до повідомлення.

Особа, на яку складено протокол про адміністративне правопорушення:___

Інформація щодо взаєморозрахунків (проводились/ не проводились)_____

Інформація про договори інших видів страхування за якими можуть бути задоволені вимоги:

договір №______від «____»______, укладений зі страховою компанією__________________

Попереджений(- на), що в разі надання недостовірної інформації або отримання відшкодування за наслідком цієї події за іншим договором страхування мені може бути відмовлено у відшкодуванні шкоди та притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством.

З положенням пункту 33.3 статті 33 вказаного вище Закону** ознайомлен-(ий/на), зобов’язуюсь надати представнику страховика/МТСБУ (аварійному комісару, експерту) можливість оглянути пошкоджений транспортний засіб.

Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» заявник своїм підписом надає безвідкличну згоду на обробку страховиком/ МТСБУ його персональних даних з метою здійснення страхової діяльності.

Повідомлення оформлюється та подається Страховику на паперовому бланку або в цифровому (електронному) форматі***.

До Повідомлення додаються наступні документи:

  1. __Схема ДТП__________________( ____ арк.)
  2. _____________________________ ( ____ арк.)
  3. _____________________________ ( ____ арк.)
  4. _____________________________ ( ____ арк.)
  5. _____________________________ ( ____ арк.)
  6. _____________________________ ( ____ арк.)
  7. _____________________________ ( ____ арк.)
  8. _____________________________ ( ____ арк.)

«_______»________ 20___р.

* у разі потреби надання додаткової інформації з цього приводу додати її на окремому аркуші або на другому бланку;

** пункт 33.3 статті 33 вказаного Закону: учасники дорожньо-транспортної пригоди зобов’язані зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, до тих пір, доки їх не огляне призначений страховиком аварійний комісар або експерт;

*** Страхувальник (особа, яка повідомляє про ДТП) має право відступити від цієї форми Повідомлення та надати інформацію про ДТП у визначеному Страховиком обсязі, але у будь-якому випадку зобов’язаний надати всі необхідні дані  відповідно до Закону.

Додаток до повідомлення

про дорожньо-транспортну пригоду

від «____»___________20 __ р.

С Х Е М А дорожньо-транспортної пригоди

Будь ласка, якомога точніше намалюйте взаємне розташування транспортних засобів та напрямок їх руху безпосередньо перед ДТП, вкажіть на кожному з них стрілкою точку початкового удару, позначте наявні дорожні знаки та дорожню розмітку, назви вулиць (доріг).

Ссылка на сайт МТСБУ для скачивания бланков >>>>

Categories: