Адвокатській запит до страхової компанії

Голові Правління ПрАТ «Страхова компанія «Недобросовісна»

Іванову І.І. 03000, м. Київ, вул. Київська б.1

представника потерпілої Петрової П.П. по страховій справі №123456

Адвоката Тимошенко В.В.

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Послуги страхового адвоката (юриста) ➤

01.05.2017 року на вул. Братиславська м. Києва за участю автомобіля потерпілої Ssang Yong Kyron M200XDI держномер АА6578КН під керуванням Сидорової М.Н. та автомобіля IVECO держномер АА1234АА під керуванням застрахованої особи Куцого П.С. сталася дорожньо-транспортна пригода, при якій автомобіль потерпілої було пошкоджено.

Дорожньо-транспортна пригода сталася з вини іншого учасника ДТП – водія автомобіля IVECO держномер АА1234АА Куцого П.С відносно якого працівниками поліції було складено протокол про адміністративне правопорушення, а згодом постановою Деснянського районного суду м. Києва від 14.06.2017 року останнього визнано винним за ст.124 КУпАП у скоєнні зазначеної ДТП.

10.05.2017 року потерпілою, було подано повідомлення про настання події, а 15.05.2017 року заяву про виплату страхового відшкодування за полісом страхувальника №АЕ/7836333 від 20.06.2016 року.

Відповідно до положень ст.34, 35 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»:

34.1. Страховик зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення про настання події, що містить ознаки страхового випадку, розпочати її розслідування, у тому числі здійснити запити щодо отримання відомостей, необхідних для своєчасного здійснення страхового відшкодування.

34.2. Протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду страховик зобов’язаний направити свого представника (працівника, аварійного комісара або експерта) на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.

35.3. Особа, якій подається заява про страхове відшкодування, зобов’язана надавати консультаційну допомогу заявнику під час складення заяви і на вимогу заявника зобов’язана ознайомити його з відповідними нормативно-правовими актами, порядком обчислення страхового відшкодування(регламентної виплати) та документами, на підставі яких оцінено розмір заподіяної шкоди.

Потерпіла, не отримуючи відповідну інформацію про стан розгляду справи від страховика, звернулася за правовою допомогою до адвоката Тимошенко Владислава Володимировича.

У зв’язку із наданням адвокатом Тимошенко В.В. правової допомоги потерпілій Сидоровій М.Н., виникла необхідність у отриманні інформації та документів від ПрАТ «Страхова компанія «Недобросовісна»

Правові підстави отримання інформації та документів:

Відповідно до положень ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:

Адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом

Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до положень ч.1 ст.60 Закону України «Про запобігання корупції» Особам, зазначеним у пунктах 1-2 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Відповідно до положень ст.212-3 КУоАП передбачена адміністративна відповідальність за такі дії, як: Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”

У зв’язку із викладеним, прошу надати наступні документи та інформацію:

  1. Письмово повідомити – чи визначено страховиком на теперішній час причини настання страхового випадку та розмір збитків? Якщо так – то письмово повідомити про причини та розмір збитків, якщо ні – то письмово повідомити про об’єктивні причини.
  2. Письмово повідомити про порядок обчислення страхового відшкодування та надати документи, на підставі яких оцінено розмір заподіяної шкоди, а саме надати копії звітів оцінювача (експерта) або інших документів (калькуляцій, актів, рахунків і т.ін.), на підставі яких страховиком було визначено вартість матеріального збитку та розраховано розмір страхового відшкодування.
  3. Письмово повідомити про страхову суму з майнової шкоди та розмір франшизи за Полісом №АЕ/7836333 від 20.06.2016 року та надати його копію.
  4. Письмово повідомити – на яку дату заплановано виплату страхового відшкодування потерпілій та у якому розмірі.

Інформацію та документи направляти на адресу адвоката Тимошенко В.В. – 03179, м. Київ, Брест-Литовське шосе, 8-А офіс 314 у встановлений законом строк – не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання запиту.

У разі, якщо задоволення адвокатського запиту передбачає відповідно до законодавства додаткове виготовлення копій документів більше як десять сторінок, відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк у розмірі, що не перевищує встановлений Кабінетом Міністрів України, на вказані Вами реквізити – ГАРАНТУЮ.

Додатки:

– копії ордеру та свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю на 1 арк.;

З повагою,

Адвокат Тимошенко В.В.

Categories: